කෝටි 15ක මැණික් සිද්ධියෙන් වටවල නොසන්සුන්

0
57

හැටන් නගරයේ පිහිටි රාජ්‍ය බැංකුවක ආරක්ෂිත සේප්පුවක ආරක්ෂාවට තබා තිබූ රු. කෝටි 15ක වටිනාකමකින් යුක්ත බව පැවැසෙන මැණික් ගල් රැගෙන යෑමට  එරෙහිව හැටන් වටවල ප්‍රදේශයේ පිරිසක් ඊයේ (04දා) එම බැංකු ශාඛාව ඉදිරිපිට නොසන්සුන්කාරී ලෙස හැසිරෙමින් විරෝධය දැක්වූහ.

වටවල සමෘද්ධි ප්‍රජා මූල සමිතිය තවත් පාර්ශ්ව කිහිපයක් එක්කර ගනිමින් ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ අධීක්ෂණය යටතේ හැටන් සිට මහවැලි ගඟට ජලය ගලා බසිනා හැටන් ඔයේ වටවල මවුන්ට්ජින් වත්ත ප්‍රදේශයෙන් පරිසර හිතකාමී ලෙස නීත්‍යනුකූලව හැටන්  ඔයේ තිබූ මැණික් ඉල්ලම් ගොඩගැනීමේ ව්‍යාපෘතිය වසරක කාලයක් සිදුකෙරිණි.

එම ව්‍යාපෘතියේදී ගොඩගන්නා ලද මැණික් අලෙවි කිරීමෙන් ලැබෙන මුදලින් 10%ක මුදලක් එම සමිතියටත් 30%ක් ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියටත් එම ව්‍යාපෘතිය කළ වියදම් පාර්ශ්වයට 60%ක මුදලකුත් බෙදා යන සේ ගිවිසුම්ගතව මෙම ව්‍යාපෘතිය කෙරිණි.

එම ව්‍යාපෘතිය කරන සමයේ ගොඩගන්නා ලද ගෙවුඩ, පුෂ්පරාග සහ පින්ක් යන වටිනා මැණික් ගල් වසරක කාලයක් ආරක්ෂාව සඳහා හැටන් නගරයේ පිහිටි රාජ්‍ය බැංකුවක ආරක්ෂිත සේප්පුවක තැන්පත් කර තිබිණි.

එසේ ආරක්ෂිත සේප්පුවේ තිබූ මැණික් ගල් ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසියක අලෙවි කිරීමට ප්‍රථම එම මැණික් ගල්වල තක්සේරුවක් ලබාගැනීම සඳහා ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ නිලධාරීන්, වටවල සමෘද්ධි ප්‍රජා මූල සමිතියේ නව නිලධාරී මණ්ඩලය සහ එම ව්‍යාපෘතියේ වියදම් පාර්ශ්වය විසින් ඊයේ (04දා) රත්නපුර නගරයේ පිහිටි මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරි කාර්යාලයට රැගෙන යෑමට පැමිණි අවස්ථාවේ වටවල ප්‍රදේශයෙන් ගොඩගත් මැණික් ගල් විනිවිදභාවයකින් තොරව අලෙවි කිරීමට සූදානම් වන බවට චෝදනා කරමින් නොසන්සුන්කාරී ලෙස හැසිරීමෙන් විරෝධතාවක නියැළුණි.

විරෝධතාකරුවන්ගේ දැඩි විරෝධය මැද්දේ හැටන් පොලිසියේ නිලධාරීන්ගේ දැඩි ආරක්ෂාව මැද්දේ ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ නිලධාරීහු ආරක්ෂා සහිත වාහනයක මැණික් ගල්  රත්නපුර දක්වා රැගෙන ගියහ.

වටවල ප්‍රදේශවාසීන් දක්වන විරෝධය සම්බන්ධයෙන් අප එම ව්‍යාපෘතියේ වියදම් පාර්ශ්වය දැරූ සුරංග ජානක හගරාපිටිය මහතාගෙන් කළ විමසුමකදී එම ව්‍යාපෘතිය විනිවිදභාවයකින් යුතුව කළ බවත් වටවල සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සමිතියේ එවකට ලේකම්වරිය වශයෙන් කටයුතු කළ කාන්තාවක  එම සමිතිය විසින් පවත්වනු ලැබූ නිලවරණයකින් ඉවත් කිරීමෙන් පසු එම ව්‍යාපෘතියෙන් 5%ක මුදලක් තමන්ට සහ වටවල ප්‍රදේශවාසීන්ට ලබාදෙන ලෙස බලකරමින් මෙසේ විරෝධතාව දක්වන බවත්ය.

නොර්වුඩ් _ නීටා පත්ම කුමාරි