අරගල කරමු දේපළ සුරකිමු

0
10

රටේ පුරවැසියන් විලස පවතින ගැටලු හමුවේ සාමකාමී අරගලයක් පැවැත්වූවාට වරදක් නැත. එහෙත් අපේ රටේ වටිනාම ස්ථාන ජනපති මැඳුර, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සතු දේපළවලට හානි කිරීම නොකළ යුතුව තිබිණි. මෙහි ලැගුම්ගත් ඇතැම් පුද්ගලයන් අරගලකරුවන් නොවේ.

පහත් විලස හැසුරුණු ආකාරය සුදුසු නොවේ. ශීතකරණය ඇර එහි තිබෙන ආහාර පාන ආදිය භුක්ති විඳීම, සෝෆා සෙටිවල දෙපා උඩ තබාගෙන සිටීම, ජනපති මාධ්‍ය අමතන කථන පුවරුව – ආසනය මත අසුන් ගෙන සිටීම එහි වටිනාකමට ගරුත්වයට හානි කිරීමකි. එසේම රූපවාහිනිය වැනි මාධ්‍ය ආයතනවලටද කඩා වැදීම සුදුසු ක්‍රියාවක් නොවේ තම අරමුණු ඉටුකරගත හැක්කේ බුද්ධිය පාවිච්චි කිරීමෙනි. මින් ඉදිරියට මෙවැන්නක් සිදු නොවීමටත් අපේ සම්පත් රැක ගනිමින් අරගල කරන්නන් ප්‍රවේශම් විය යුතුය.

බන්දුල කේ. පිටුවල

ඇල්පිටිය