අයහපත් කාලගුණයෙන් පීඩාවට පත්වන්නන්ගේ පිහිටට ගුවන් හමුදාව

0
10

අයහපත් කාලගුණය නිසා හදිසි ආපදා තත්ත්වයක් ඇතිවීමට ඉඩ ඇති බැවින් එම ආපදාවලින් පීඩාවට පත්වන්නන්ට සහන සැලසීමට සහ මුදා ගැනීම් කටයුතු කිරීමට ශ්‍රී  ලංකා ගුවන් හමුදාව සූදානමින් සිටින බව ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ ගෘෘප් කපිතාන් දුෂාන් විජේසිංහ නිවේදනය කර ඇත.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි ආපදා තත්ත්වයන් නිරතුරු ගුවනින් නිරීක්‍ෂණය සඳහා නිරීක්‍ෂණ ගුවන් යානා හා ආපදා තත්ත්වයක් ඇති වුවහොත් ජනතාවට සහන සැලසීමට හා මුදා ගැනීම් සඳහා හෙලිකොප්ටර් යානා යොදා ගැනීමට කටයුතු කරන බවද ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂවරයා සඳහන් කර තිබේ.

ඊට අමතරව ආපදාවට පත් ජනයා බේරා ගැනීමට සුවිශේෂ පුහුණුවක් ලබා ඇති ගුවන් හමුදා විශේෂ බළකායේ පිරිස් රත්මලාන, කටුනායක හා හිඟුරක්ගොඩ යන ගුවන් හමුදා කඳවුරුවල සූදානමින් සිටින බවද ගෘෘප් කපිතාන් දුෂාන් විජේසිංහ සඳහන් කර ඇත.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය