හම්බන්තොට බෝට්ටු කරවල කිලෝවක් රුපියල් 3,000යි

0
10

වෙළෙඳපොළේ සියලුම ආහාර ද්‍රව්‍ය මිල ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ නඟිමින් පවතින අතර හම්බන්තොට පොළේ ‘බෝට්ටු කරවල’ කිලෝවක මිල රුපියල් තුන්දහස දක්වා ඉහළ නැඟ තිබේ.

උඩරට _ පහතරට එළවළු මිල ගණන්ද ඉහළ නඟිමින් පැවැති අතර අමු මිරිස් කිලෝවක මිල රුපියල් 1,000 දක්වා ඉහළ නැඟ තිබිණි. මේ අතර වලවේ කෙසෙල් ගොවීහුද කෙසෙල් අලෙවි කර ගැනීමට නොහැකිව අසරණව සිටිති. පිට පළාත්වලින් පැමිණෙන ජංගම වෙළෙඳ ලොරි නොපැමිණීමෙන් කෙසෙල් වගා බිම්වල කෙසෙල් කැන් ඉදී අපතේ දමන බවත් ගොවීහු පවසති.

සූරියවැව – ප්‍රසාද් සමරසිංහ