මුහුදු කූඩැල්ලන් කිලෝ 300ක් සමඟ අයෙක් අත්අඩංගුවට

0
7

නීති විරෝධී අයුරින් ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට රැගෙන ඒමට සූදානම් කොට තිබූ මුහුදු කූඩැල්ලන් කිලෝග්‍රෑම් 300ක් සමඟ සැකකරුවෙක් 02 දින දකුණු ඉන්දියාවේ, රාමනාදපුරම්, දේවිපට්ටිනම් ප්‍රදේශයේදී රාමනාදපුරම් පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

පොලිසිය පැවැසුවේ සැකකරු නීති විරෝධීව බෝට්ටු මඟින් ශ්‍රී  ලංකාව වෙත රැගෙන යෑමට සූදානම් කොට තිබූ මුහුදු කූඩැල්ලන් කිලෝග්‍රෑම් 300ක් අත්අඩංගුවට ගත් බවයි.

රාමනාදපුරම්, දේවිපට්ටිනම් ප්‍රදේශයේ 21 හැවිරිදි පුද්ගලයකු මුහුදු කූඩැල්ලන් සමඟ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබිණි.

සැකකරු රාමනාදපුරම් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රාමනාදපුරම් පොලිස් නිලධාරීන් වැඩිදුර

පරීක්‍ෂණ මෙහෙයවයි.

වවුනියාව – එන්. ප්‍රියදර්ශනී,

වවුනියාව – රසාදි චතුරංගි ගමගේ