බදුල්ලේ ඔරලෝසු කණු තුනේම වෙලාව නැවතිලා

0
23

දහස් සංඛ්‍යාත ජනතාවක් දිනපතා පැමිණෙන උෟව පළාතේ අග නගරයේ පිහිටා ඇති ඔරලෝසු කණු 3ම මාස ගණනාවක සිට අක්‍රියව ඇතැයි ජනතාව මැසිවිලි නඟති.

මින් නගර මධ්‍යයේ පිහිටා ඇති ඔරලෝසු කණුව මීට වසර 80කට වඩා පැරැණි අතර එය මෙරටට නිදහස ලැබීමට වසර 16කට පෙර එනම් වර්ෂ 1932දී ඉදිකරන ලද ඓතිහාසික වටිනාකමකින් යුතු වන අතර අනෙකුත් ඔරලෝසු කණු දෙක මුතියංගණය රාජමහා විහාරස්ථානය ඉදිරිපිටත්, බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට ගමන් ගන්නා මාර්ගයේත් ඉදිකර ඇත.

බොහෝ පිරිසක් මේ වන විට ඔරලෝසු කණුවලින් වෙලාව නොබලන නමුත් මෙසේ වේලාව අක්‍රිය වී ඔරලෝසු කණු නගරයට අවලස්සනක් ගෙන එන බවද ජනතාව කියති.

බදුල්ල – නිශාන්ත අබේගුණවර්ධන