දිනපතා ඉහළ යන දංකොටුව – බෝතලේගම බස් ගාස්තුව

0
9

මාර්ග අංක 92 මාර්ගයේ දිවෙන ලංගම හා පෞද්ගලික බස් මහජනතාවගෙන් හිතූ හිතූ අන්දමට මුදල් අය කිරීම නිසා තමන් මහත් සේ පීඩාවට පත්ව ඇතැයි මහජනතාව චෝදනා කරති.

මෙම මාර්ගයට අයත් දංකොටුව නගරයේ සිට බෝතලේගම දක්වා වන කිලෝමීටර් 06ක දුරක් ගමන් කිරීමට මෙම බස්වලින් අය කරන මුදල් දවසින් දවස සංශෝධනය වන බවත් මෙම දුර ප්‍රමාණය ගමන් කිරීමට රුපියල් 50/- රුපියල් 75/- රුපියල් 90 හා රුපියල් 100/- වන අන්දමට ඔවුන් හිතුමතේ මුදල් අය කිරීම නිසා මහජනතාව මහත් සේ පීඩාවට පත්ව ඇති අතර අදාළ බලධාරීන් ඒ ගැන කිසිදු හැරී බැලීමක් නොකරන හෙයින් මෙම මුදල් ගසා කෑම නොකඩවා සිදුවන බවත් වාර්තා වේ.

බස් රථවල මුදල් අය කරන ක්‍රම පිළිබඳව සොයා බැලීමට හා ප්‍රවේශපත් නොමැතිව ගමන් කරන්නන් අල්ලා ගැනීමට ටිකට් පරීක්ෂකවරුන් යෙදීමේ කටයුතු මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වී ඇති බවත් ටිකට් පරීක්ෂකවරුන් දුටු කාලයක් මතක නැති බවත් ජනතාව කියති.

ඉන්ධන නොමැතිකමින් තම පෞද්ගලික වාහනවල යාගත නොහැකිව බස් රථවලින් ගමන් බිමන් යෑමට මහමඟට පැමිණෙන අසරණ ජනතාවගෙන් මේ අන්දමින් මුදල් අයකිරීම් හේතුවෙන් ඔවුන් තවදුරටත් අසරණ තත්ත්වයට  පත්ව ඇති හෙයින් අදාළ බලධාරීන් වහා ක්‍රියාත්මක වී බස් ගමන්වලදී සම්මත මිලක් අය කිරීම වැඩදායක බවත් කිව යුතුවේ.

ලුණුවිල – රෝස් කොලින්