කාන්තාවක සමූහ දූෂණයට ලක් කළ දෙදෙනකුට වසර 10ක සිරදඬුවම්

0
16

2011 මැයි මස 11 වැනිදා කාන්තාවක සමූහ දූෂණයකට ලක් කළ සැකකරුවන් දෙදෙනකුට වවුනියාව මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා වසර 10ක බරපතළ වැඩ සහිත සිරදඬුවමක් 2දා නියම කළේය.

සිරදඬුවමට අමතරව අතවරයට පත් කාන්තාවට රුපියල් ලක්‍ෂ දෙකක වන්දි මුදලක් ගෙවන ලෙසද නියම කළ වවුනියාව මහාධිකරණ විනිසුරු මානික්කවාසගම් ඉලන්චේලියන් මහතා එම මුදල ගෙවීම පැහැර හරින්නේ නම් සිරදඬුවමට තවත් වසර දෙකක කාලයක් එකතු වන බවද තීන්දුව ලබා දෙමින් ප්‍රකාශ කළේය.

කාන්තාව සමූහ දූෂණයට ලක් කිරීමේ නඩුව මීට පෙර වවුනියාව දිසා අධිකරණයේදී විභාග වීමෙන් පසු නඩුව වවුනියාව මහාධිකරණය වෙත යොමුකොට තිබිණි.

මූලික නඩු විභාගයේදී සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් හතර දෙනකු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කොට තිබිණි. සාක්කි විමසීමේදී ලැබුණු තොරතුරුවලට අනුව සැකකරුවන් දෙදෙනකු නඩුවෙන් නිදහස් කරනු ලැබීය.

වවුනියාව – රසාදි චතුරංගි ගමගේ