ඉන්ධන හිඟයෙන් රටට ඩොලර් එන පාරක් වැහෙන හැටි

0
29

බෙන්තොට, මොරගල්ල, රන් සැතපුම ඇතුළු සංචාරක  කලාපයේ ආදායම් මුළුමනින්ම ඇනහිට ඇතැයි එම සංචාරක කර්මාන්තකරුවෝ පවසති. එම කර්මාන්තය කරන බෙන්තොට ගඟ ආශි්‍රත මධ්‍යස්ථාන 15ක් පමණ පාළුවට ගොස් ඇති අතර, සේවාව ලබාගැනීමට පැමිණෙන සංචාරකයන් නැවත හැරී යන අයුරුද දැකගත හැකි විය. ලංකාවේ ඩොලර් අර්බුදයක් පවතින වකවානුවක ඩොලර් ලැබෙන මාර්ග පිළිබඳව බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමු නොවන්නේ මන්දැයි ගැටලුවකි. මේ පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ ස්පීඩ් බෝට්ටු ක්‍රියාකරු නිරෝෂන් ප්‍රනාන්දු මහතා

මේ ව්‍යාපාරයෙන් විදේශිකයන් අපි සමඟ ගනුදෙනු කරන්නේ ඩොලර්වලින්. ඒ ආදායම ලැබෙන්නේ රටට. ඒත් ඉන්ධන නැතුව අපේ කර්මාන්තය ඇනහිටලා.

ස්පීඩ් හා සෆාරි බෝට්ටු ක්‍රියාකරු චමෝද් ළහිරු මහතා:

දකුණ සහ බස්නාහිර මායිම වන සංචාරක කලාපයේ හදවත බඳු වූ මේ ප්‍රදේශයේ කාමර 3500කට වැඩිය තියෙනවා. සංචාරකයන් වැඩි ඇල්මක් දක්වන්නේ බෙන්තොට ගඟේ ජල ක්‍රීඩා කරන්න. අපිට ඉන්ධන නොදීමෙන් අහිමි වන්නේ ඩොලර්. මේ පිළිබඳ බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු නොවීම ගැන කනගාටුයි.

සෆාරි බෝට්ටු ක්‍රියාකරු නිෂාන් හෙට්ටිආරච්චි මහතා:

මෙම ව්‍යාපාරයෙන් ප්‍රදේශයේ පවුල් දහසක් පමණ ඍජුව හා වක්‍රව ආදායම් ලබනවා. බලශක්ති අමාත්‍යාංශය අපට ඉන්ධන දෙන්න නිසි වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර නෑ. පත්වන රජයකින් හෝ පවතින රජයකින් අපි ඉල්ලා සිටින්නේ අපේ ගැටලුව ගැන නිසි අවධානය යොමු කරන්න කියලයි.

පොතුපිටිය – සුමිත් රණවක