ඉන්ධන ජාවාරම්කරුවන් සිවු දෙනකු තෙල්දෙණියෙන් අල්ලයි

0
7

කිව්.ආර්. කේත ක්‍රමය මඟිින් ඉන්ධන දෙන අවස්ථාවේදී කූට ලෙස ඉන්ධන සඟවා තබා වැඩි මිලට අලෙවි කළ පුද්ගලයන් සිවු දෙනකු තෙල්දෙණිය කරල්ලියද්දදී තෙල්දෙණිය පොලිසියේ රථ වාහන අංශයේ නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මොවුන් දෙදෙනා ළඟ තිබී පෙට්රල් ලීටර් විසි හතරක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබිණි.

රටේ ඉන්ධන අර්බුදයක් ඇතිවී තිබෙන අවධියක ඩීසල් හා පෙට්රල් සිය ව්‍යාපාරික ස්ථානවල රහසිගතව සඟවා තබා වැඩි මිලට අලෙවි කරමින් සිටි තෙල්දෙණිය නගරයේ ව්‍යාපාරිකයකු හා හුන්නස්ගිරිය නගරයේ ව්‍යාපාරිකයකු තෙල්දෙණිය කොට්ඨාස අපරාධ විමර්ශන අංශයේ නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

තෙල්දෙණිය නගරයේ වෙළෙඳසලක ඉතා රහසිගත ලෙස ඩීසල් හා පෙට්රල් වැඩි මිලට අලෙවි කරමින් සිටි ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ ඩීසල් ලීටර් හැට පහක් හා පෙට්රල් ලීටර් අටක් පොලිසිය සොයාගෙන තිබිණි.

හුන්නස්ගිරිය නගරයේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක ඉතා රහසිගත ස්ථානයක තබා වැඩි මිලට අලෙවි කිරීමට සඟවාගෙන සිටියදී පෙට්රල් ලීටර් විසි හතරක් හා ඩීසල් සොයාගෙන තිබිණි. පෙට්රල් හා ඩීසල් සමඟ අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් සිවු දෙනා තෙල්දෙණිය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

තෙල්දෙණිය – කේ. නිශ්ශංක