අගමැති ආරක්‍ෂක කොට්ඨාසයේ නව ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක සුජීව කුමාර

0
11

අගමැති ආරක්‍ෂක කොට්ඨාසයේ නව ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක සුජීව කුමාර මහතා පත්කර ඇත.

මීට පෙර බදුරලිය සහ ඇල්ල යන පොලිස් ස්ථානවලද ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ සුජීව කුමාර මහතා මානව හිමිකම් කොට්ඨාසය භාර ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙසද කලක් කටයුතු කළේය.

පොලිස් ක්‍ෂේත්‍රය තුළ කීර්තිමත් නිලධාරියකු ලෙස ප්‍රකට ඒ මහතා නව තනතුරේ වැඩ භාර ගැනීමට පෙර බදුල්ල මූලස්ථාන පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස රාජකාරි කළේය.

හෙතෙම ඉකුත් පළමු වැනිදා අගමැති ආරක්ෂක කොට්ඨාසයේ රාජකාරි ආරම්භ කළේය.