ජෝසෆ් ස්ටාලින් අත්අඩංගුවට (VIDEO)

0
224

ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසෆ් ස්ටාලින් පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

එම සංගමයේ ප්‍රධාන කාර්‍යාලයේ රැඳී සිටියදී ඔහු කොටුව පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මැයි මස 28 වන දින අධිකරණ නියෝග නොතකා උද්ඝෝෂණය කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධ ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.