ලක්ෂ 11ක ඖෂධ ජනපති නිවෙසේ තිබීම ගැටලුවක්

0
20

ජනාධිපති මන්දිරයේ තිබී සොරකම් කරන ලදැයි කියන රුපියල් ලක්ෂ 11ක් වටිනා ඖෂධ හා උපකරණ මොනවාද යන්න හෙළි කළ යුතු යැයි. සමස්ත ලංකා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් වෛද්‍ය ජයන්ත බණ්ඩාර ප්‍රකාශ කළේය. ඒ තරම් ඔෟෂධ හා උපකරණ ප්‍රමාණයක් ජනාධිපති නිල නිවෙසේ තබාගත්තේ කවුරුන් විසින් කුමක් සඳහාද යන්නත් හෙළි කළ යුතුව ඇතැයිද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

එම ඖෂධ හා උපකරණ නීත්‍යනුකූල අන්දමින් තබාගත්තේද යන්න ගැනත් පරීක්ෂණ සිදුවිය යුතු යැයි වෛද්‍ය ජයන්ත බණ්ඩාර පැවැසීය. ඔෟෂධ විශාල ප්‍රමාණයක් ගබඩා කර තබා ගැනීම නීත්‍යනුකූල නොවන බව කී ලේකම්වරයා ඒ නිසා මෙම ඔෟෂධ තබාගැනීමේ නීත්‍යනුකූල භාවය පිළිබඳ සැක මතුවන්නේ යැයිද කියා සිටියේය.

විශේෂයෙන්ම එම ඖෂධ හදිසි ප්‍රතිකාරවලට ගන්නා ඒවාද, එතරම් විශාල මුදලක ඖෂධ රෝහල් ගණනාවක් ආසන්නවම ඇති තැනක තබා ගත්තේ කුමක් සඳහාද යන්න එකී ඖෂධ සොරකම් කිරීම ගැන සෙවීමට ඇති උනන්දුවම යොදා හෙළි කර ගන්නා ලෙස තමන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද වෛද්‍ය ජයන්ත බණ්ඩාර ප්‍රකාශ කළේය.

විනීතා එම්. ගමගේ