නාවිකයා මුහුදට වැටී අතුරුදන්

0
8

ශ්‍රී ලංකාවේ  සිට මුහුදු සැතපුම් 10ක් දුරින් ඉන්දියානු රජයට අයත් නෞකාවක සිටි සේවකයකු ඉකුත් 31 වැනි දින රාත්‍රි මුහුදට වැටී අතුරුදන්ව ඇති බව ගාල්ල වරාය පොලිසිය පවසයි. ඉන්දියාවේ විශ්ව විජේටා නමැති මෙම නැව ශ්‍රී ලංකාවේ ගොල් එක්ස්ප්‍රස් නමැති නැව සමඟ කොටස් හුවමාරු කරගනිමින් සිටියදී මෙම නාවිකයා මුහුදට වැටී අතුරුදන් වූ බවට ගාල්ල පිහිටි නැව් සමාගමක් විසින් ගාල්ල වරාය පොලිසියට පැමිණිලි කර ඇත. අතුරුදන් වූ නාවිකයාගේ සිරුර මෙතෙක් හමුවී නොමැති අතර ගාල්ල දක්ෂිණ නාවික හමුදා කඳවුරේ නිලධාරීන් සමඟ එක්ව වරාය පොලිසිය විසින් වැඩි දුර පරීක්ෂණ පවත්වා ගෙන යයි.

ගාල්ල – ෆර්හාන් නිසාම්දින්, අහංගම – එස්. දීයගහගේ