ගෝඨාභයට විශේෂ සැලකිලි නෑ

0
14

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂට සිංගප්පූරුවේදී කිසිදු වරප්‍රසාදයක් හෝ මුක්තියක් හිමි නොවන බව සිංගප්පූරු විදේශ අමාත්‍ය විවියන් බාලක්‍රිෂ්ණන් එරට පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කර ඇත. පසුගියදා සිංගප්පූරු පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉදිරි පත්වූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් විවියන් බාලක්‍රිෂ්ණන් මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

සිංගප්පූරු රජය හිටපු රාජ්‍ය නායකයන්ට හෝ රාජ්‍ය ප්‍රධානීන්ට විශේෂ වරප්‍රසාද මුක්තිය හෝ අගන්තුක සත්කාර ලබා නොදෙන බව සිංගප්පූරු විදේශ අමාත්‍යවරයා පවසා ඇත.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය