කඩදාසි හිඟය හේතුවෙන් පාරිභෝගිකයන්ට විද්‍යුත් ජල බිල්පත්

0
11

මුද්‍රිත ජල බිල්පත් වෙනුවට විද්‍යුත් ජල බිල්පත් නිකුත් කිරීමට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලය පියවර ගෙන තිබේ. පවතින කඩදාසි හිඟය හා ඒ සඳහා දැරීමට සිදුවී තිබෙන අධික පිරිවැය අඩුකර ගැනීම මෙම වැඩපිළිවෙළේ අරමුණ වී ඇත.

විද්‍යුත් බිල්පතට අමතරව කෙටි පණිවුඩ සේවාව හා “වට්ස්ඇප්” සේවාව ඔස්සේද මාසික ජල බිල්පත පිළිබඳ තොරතුරු ජල පාරිභෝගිකයන් වෙත දැන්වීමටද  එම මණ්ඩලය පියවර ගෙන ඇත.

මේ වන විටද ජල පාරිභෝගිකයන් 30,000ට පමණ විද්‍යුත් ජල බිල්පත් ලබාදී ඇති බවද මෙම සේවාව සඳහා සම්බන්ධවීමට අවශ්‍ය වැඩි තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා ජලසම්පාදන මණ්ඩලයේ 1939 කෙටි පණිවුඩ සේවාව අමතන ලෙසද එහි සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (බිල්පත් සැකසීම්) ඩී.ඩබ්.එම්. සුරංජිත් මහතා පැවැසීය.

විද්‍යුත් ජල බිල්පත් නිකුත් කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි වනතෙක් සියලුම ජල පාරිභෝගිකයන්ට පෙර පරිදි මුද්‍රිත ජල බිල්පත් යැවීමට කටයුතු කරන බවද ඔහු පැවැසීය. ජල බිල්පත් ගෙවීම “ඔන්ලයින්” (online) තාක්ෂණය ඔස්සේ ද සිදුකළ හැකි බවද හෙතෙම පැවැසීය.

කුමුදු උපුල් ශාන්ත