අලුත්වැඩියා කළ බස් රථ 800ක් ධාවනයට

0
9

ටයර් හා අමතර කොටස් හිඟය හේතුවෙන් ධාවනයෙන් ඉවත් කර ලංගම ඩිපෝවල ගාල්කර තිබූ බස් රථ 800ක් අලුත්වැඩියා කිරීමෙන් පසු පෙරේදා (01දා) සිට ධාවනයට එක්කර ඇත.

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධනගේ ඉල්ලීම පරිදි මෙම බස් රථවලට අවශ්‍ය අමතර කොටස් කඩිනමින් ලබාගැනීම සඳහා පසුගියදා පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය හිමි විය.

ඒ අනුව නැවතත් මෙම බස් රථ ධාවනයට සුදුසු පරිදි අලුත්වැඩියා කළ අතර එලෙස අලුත්වැඩියා කළ බස් රථ 800ක් දිවයින පුරා ලංගම ඩිපෝ 105ක් මඟින් ධාවනයේ යොදවනු ලැබීය.

මෙම බස් රථ නැවත ධාවනයට එක්වීමත් සමඟ දැනට පවතින බස් රථ හිඟය හේතුවෙන් මගී ජනතාව පත්වන අපහසුතාවන් මඟහැරී පොදු ප්‍රවාහන සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම වනු ඇතැයි ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය පැවැසීය.