රජයේ සේවකයින්ගේ සිකුරාදා නිවාඩුව අවලංගු කරයි

0
333

සිකුරාදා දින රජයේ කාර්යාලය විවෘත නොකිරීමට නිකුත් කළ චක්‍රලේඛය වහා ම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගු කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

පවතින ඉන්ධන හිඟය මත රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන්ට සිය ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයා ගැනීම ගැටලුවක් බවට පත්ව තිබීම හේතුවෙන් හා ඉදිරියේ ඇති විය හැකි ආහාර අර්බුදයට පිළියමක් වශයෙන් කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල නිරත වීම සඳහා රජයේ ආයතන සිකුරාදා දිනවල විවෘත නොකිරීම සඳහා මීට පෙර අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබිණි.

ඒ අනුව, එම උපදෙස් සහිත ව මාස 3ක් සඳහා වලංගු වන ලෙස චක්‍රලේඛයක් ද නිකුත් කෙරිණි.

කෙසේ වෙතත්, මේ වන විට පොදු ප්‍රවාහනය යථා තත්ත්වයට වෙමින් පවතින බැවින් එම චක්‍රලේඛය වහා ම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගු කිරීම සඳහා විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට මෙලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇත.