ජාතික ඉන්ධන අවසර පත: වාහන කිහිපයක් ඇති ආයතනවලට දැනුම් දීමක්

0
298

රජයේ ආයතන, සංවිධාන සහ ව්‍යාපාරවල වාහන සඳහා ජාතික ඉන්ධන අවසර පත ලබා ගැනීම සඳහන් කරමින් විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේස්කර ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ සඳහා සෑම වාහනයක් ම වෙන වෙන ම ජංගම දුරකතන අංකයක් සහ හැඳුනුම්පතක්, ගමන් බලපත්‍රය හෝ වාහන රියදුරුගේ හෝ වාහනයේ ඕනෑ ම පරිශීලකයෙකුගේ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි අංකයක් සමග ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍ර පද්ධතියේ ලියාපදිංචි කරන ලෙස ඔහු දැනුම් දී ඇත.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ අගෝස්තු 12 වන දා සිට, වාහන කිහිපයක් ඇති රජයේ ආයතන, සංවිධාන සහ ව්‍යාපාර සඳහා ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි අංකය හෝ ඔවුන්ට පවරා ඇති කේතයකින් සහ ඔවුන්ගේ සියලු ම වාහන සඳහා එක් නිශ්චිත ජංගම දුරකතන අංකයකින් ලියාපදිංචි වීමට හැකි වන බව ය.

එසේ කරන විට ලබාගත් තාවකාලික QR කේතය මකා දැමිය යුතු බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරට ත් සඳහන් කර තිබේ.