විමල්ගෙන් රනිල්ට තවත් ලිපියක්

0
38

ආර්ථික සහ සමාජයීය ස්ථාවරත්වය ඇති කිරීම සඳහා වන සර්වපාක්ෂික වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීම යන මාතෘකාව ඔස්සේ ජනාධිපති.  රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් පසුගියදා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ට යොමු කළ ලිපියෙන් වත්මන් අර්බුද විසඳීම සඳහා සාර්ථක විසඳුම් සොයා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇති බවට ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශ සඳහන් කරයි.

ආර්ථික අර්බුදය විසඳීම වෙනුවෙන් තම පක්ෂය පසුගියදා ජනාධිපතිවරයාට යොමුකළ ලිපිය සම්බන්ධයෙන්ද ජනාධිපතිවරයා නිවැරැදි දැක්මකින් ක්‍රියා කර නොමැති බවට මෙම ලිපිය මඟින් තහවුරු වන්නේ යැයි විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කරයි.

එම නිසා අර්බුදය විසඳීම සඳහා වහාම සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් කැඳවා අවම පොදු වැඩපිළිවෙළක් සහ එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට මාර්ග සිතියමක් රටට ඉදිරිපත් කළ යුතු බවත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ සඳහන් කර ඇත.

එසේ නොමැතිව හුදු ඔළුගෙඩි මාරුවක් මඟින් මහජන විශ්වාසය තහවුරු කළ නොහැකි යැයිද ජනාධිපතිවරයා විසින් අවම ජාතික වගකීම ඉටු කරන තෙක් ව්‍යවස්ථා සංශෝධන සඳහා ඒකපාර්ශ්වීය යෝජනා තම පක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් නොකරන බවද විමල් වීරවංශ මහතා සඳහන් කර ඇත.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ විසින් මෙම කරුණු සඳහන් කර ඇත.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය