වැඩි කරන ඉන්ධන දීමනාව ජාජබය එපා කියයි

0
12

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ගේ ඉන්ධන දීමනාව රුපියල් ලක්ෂ දෙක දක්වා ඉහළ දැමීමේ යෝජනාව ජාතික ජන බලවේගය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව ජාතික ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රිවරුන් තිදෙනා එම වරප්‍රසාදය ලබා නොගැනීමට තීරණය කර ඇති බවද අනාවරණය වේ.

එම වැඩි කරන ලද දීමනාව ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ජාතික ජන බලවේගය විසින් කථානායකවරයාට මේ සතියේ ලිපියක් යොමු කිරීමට නියමිත බවද දැනගන්නට ලැබේ.

මන්ත්‍රිවරුන්ගේ ඉන්ධන දීමනාව රුපියල් ලක්ෂ දෙක දක්වා වැඩි කරන බවට පසුගියදා මාධ්‍යවල පළ වී ඇති අතර ක්‍රියාත්මක වනවාද, ඒ කවදාද යන්න මෙතෙක් නිශ්චිතවම ආණ්ඩුව විසින් තහවුරු කර නොමැත.

දැනට මන්ත්‍රිවරුන්ට ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්වලට අදාළ වියදම් අනුව ලැබෙන ඉන්ධන දීමනාවද එකිනෙකට වෙනස් වේ.

අනුරාධා හේරත්