ලංවිම සේවකයන්ගේ ආපදා ණය අඩු කරමින් චක්‍රලේඛයක්

0
10

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයන් සඳහා ලබාදෙන ආපදා ණය පහසුකම් සීමා කරමින් ලංවිම වැඩ බලන සාමාන්‍යාධිකාරි ආචාර්ය ඩී.සී.ආර්. අබේසේකර චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ.

ආයතනයේ අයහපත් මූල්‍ය තත්ත්වය මත මේ වසරේ දෙසැම්බර් 31 දක්වා ණය සීමාව ක්‍රියාත්මක කරන බව වැඩ බලන සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා සියලුම අංශ ශාඛා හා ඒකක ප්‍රධානීන් වෙත දැනුම් දී ඇත.

ආපදා ණය ලබාගත හැකි උපරිම සීමාව මාස 10 වැටුප් ලෙස මෙතෙක් ගණනය කළද දැනට පවතින අයහපත් මූල්‍ය තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන සේවකයන්ට වසරකට ආපදා ණය ලබාගත හැකි උපරිම මුදල මාස දහයක වැටුප හෝ රුපියල් ලක්ෂ පහක් යන දෙකෙන් අඩු මුදලට සීමා කරන බවද අබේසේකර මහතා දන්වා තිබේ.

දැනට දිනපතා සියලුම අංශවලට ගෙවීම සඳහා ලබාදෙන මුදල් මෙම උපරිම මුදල් සීමාවට යටත්ව, වෙන් කිරීමේ සීමාව යටතේ පමණක් ආපදා ණය ලබාදීමට ගෙවීම් ඒකක ප්‍රධානීන් කටයුතු කළ යුතු බවද චක්‍රලේඛය මඟින් අවධාරණය කර ඇත.

චක්‍රලේඛයේ සඳහන් උපරිම ණය මුදල් සීමාව හැර දැනට ආපදා ණය ලබාදීමේදී බලපැවැත්වෙන අනෙකුත් කොන්දේසි හා විධිවිධාන එලෙසම බලපැවැත්වෙන බව වැඩ බලන සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා සඳහන් කරයි.

අමිත් මධුරංග ගමගේ