රැට්ටා අත්අඩංගුවට

0
56

ගාලු මුව‍ෙදාර අරගලයේ නායකයකු වන රතිදු සේනාරත්න හෙවත් රැට්ටා කොළඹ මධ්‍යම කොට්ඨාස අපරාධ කාර්යාංශය මඟින් ඊයේ (01දා) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. 

ඉකුත් මැයි 21 වැනි දින පැවැති විරෝධතාවට අදාළව අනර්ථය සිදුකිරීම, අයුතු ජනරාශිය ඇතුළු චෝදනා යටතේ මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුකර ඇත. ඒ සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන විමර්ශනයකට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කැඳවූ අවස්ථාවේදී ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.  

චාමර අමරසූරිය