යල-නෙළන්නත් මහ-අස්වද්දන්නත් තෙල් නෑ

0
11

යල කන්නයේ වී අස්වනු නෙළීම සඳහාත්, මහ කන්නයේ කුඹුරු අස්වැද්දීම සඳහාත් ඉන්ධන ලබාදීමට රජය ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙළක් මේ දක්වා සකසා නැතැයි ගොවි අරගල ව්‍යාපාරය චෝදනා කරයි.

යල කන්නයේ වගා කර ඇති කුඹුරු හෙක්ටයාර් තුන්ලක්ෂ අසූඅට දහස සඳහා, මහ  යල කන්නයේදී අස්වැද්දීමට නියමිත කුඹුරු හෙක්ටයාර් ලක්ෂ අටක් සඳහාත් ඉන්ධන අවශ්‍ය වී ඇතැයි ගොවි අරගල ව්‍යාපාරයේ ජාතික සංවිධායක විමල් වත්තුහේවා පැවැසීය.

අම්පාර, මඩකළපුව වැනි දිස්ත්‍රික්කවල යල කන්නයේ අස්වනු නෙළීමේ කටයුතු අරඹා ඇතත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු පමණක් සිදුවන බව ජාතික සංවිධායකවරයා සඳහන් කළේය.

ගොයම් කපන යන්ත්‍ර සඳහා හෙක්ටයාරයකට ඩීසල් ලීටර් 15 බැගින් ඉන්ධන ලබාදිය යුතු වුවද යන්ත්‍රයකට ලීටර් 80ක් පමණක් ලබාදීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ගෙන ඇති තීරණයට විරුද්ධ වන බවද වත්තුහේවා මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ගොවි සංවිධානයක් වගා කරන කුඹුරුවල අස්වනු නෙළීම සඳහා ඩීසල් බවුසර් 15ක් පමණ අවශ්‍ය වුවද එක් බවුසරයක් පමණක් ලබාදීමට අමාත්‍යාංශයගත් යෝජනාව පිළිගත නොහැකි බවද ඔහු කීය.

සැප්තැම්බර් මාසයේදී ආරම්භ කිරීමට නියමිත මහ කන්නයේ කුඹුරු හෙක්ටයාර් ලක්ෂ අට වගා කිරීම සඳහා ඩීසල් මෙටි්‍රක් ටොන් 48,000ක් අවශ්‍ය බවද ජාතික සංවිධායකවරයා පැවැසීය.

දැනට ඛනිජ තෙල් බලධාරීන් ලංකාව පුරා දින 12ක් පුරා බෙදාහරින සම්පූර්ණ ඉන්ධන ප්‍රමාණයට සමාන ප්‍රමාණයක් මහ කන්නය අස්වැද්දීම සඳහා අවශ්‍ය වන බවද හෙතෙම පෙන්වා දෙයි.

රට පුරා ඇති ගොවි සංවිධාන 19,000න් මහවැලි කලාප 09 සහ මහා ව්‍යාපාර 12හි සියලුම ගොවි සංවිධාන මහ කන්නයේදී වගා කරන බවද වත්තුහේවා මහතා පැවැසීය.

අස්වැද්දීමේ කටයුතු සඳහා හෙක්ටයාරයකට ලීටර් 15ක් අවශ්‍ය පසුබිමක ට්‍රැක්ටර් හිමිකරුවන් ලියාපදිංචි කොට සතියකට ලීටර් 40ක් පමණක් ලබාදීමට ගෙන ඇති තීරණයට විරුද්ධ වන බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

අමිත් මධුරංග ගමගේ