බස්නාහිර වාහන ආදායම් බලපත්‍ර සඳහා සහන කාලය 31දා තෙක්

0
56

බස්නාහිර පළාතේ ලියාපදිංචි වාහනවල ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට ජුලි 29 වැනිදා තෙක් ලබාදී තිබූ සහන කාලය අගෝස්තු 31 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය පියවර ගෙන ඇත.

රට තුළ ඉන්ධන සැපයීම සීමාවීම නිසා ආදායම් බලපත්‍ර අලුත් කිරීමට පැමිණෙන ජනතාවට සේවා ස්ථාන වෙත පැමිණීමට ඇති අවහිරතා සලකා බලා මෙම තීරණය ගත් බව බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ජේ.එම්.ඩී. ජයන්ති විජේතුංග නිවේදනය කර තිබේ.

මේ අනුව අගෝස්තු මස 31 වැනිදා දක්වා බස්නාහිර පළාතේ ලියාපදිංචි වාහනවල ආදායම් බලපත්‍ර අලුත් කිරීමේදී ප්‍රමාද ගාස්තු අය නොකරන බවද එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

විනීතා එම්. ගමගේ