දිළිඳු පවුල්වල දරුවන්ට අත දෙන ‘අත්වැල’ හෙට වැඩ අරඹයි

0
59

ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් දිළිඳු පවුල්වල දරුවන් දැඩි අපහසුතාවන්වලට ලක්ව ඇති බවත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආහාර, සෞඛ්‍ය, නිවාස හා අධ්‍යාපනය අහිමි වෙමින් පවතින බවත් එයට විසඳුමක් ලබාදීම සඳහා ‘අත්වැල’ නමින් නව වැඩසටහනක් අගෝස්තු (03දා) සිට ආරම්භ කරන බවත් කාන්තා හා ළමා කටයුතු සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍යාංශ ලේකම් නීල් බණ්ඩාර හපුහින්න පැවැසී‍ය.

රට පුරා ජීවත් වන දුගී දරුවන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම වෙනුවෙන් මෙම නව වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇති බවත් එය රටේ පවතින තත්ත්වය අනුව අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වැඩසටහනක් බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

එසේම කැපකරු මවුපිය ක්‍රමයක් ඔස්සේ දුගී දරුවන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා මෙම වැඩ සටහන ආරම්භ කර ඇති බවත් ඒ සඳහා දේශීය මෙන්ම විදේශීය පරිත්‍යාශීලීන් වෙත ආරාධනා කරන බවත් පරිවාස හා ළමා ආරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තු කොමසාරිස් තනුජා දිසානායක පැවැසුවාය.

ඒ අනුව එක දරුවෙක් සඳහා රුපියල් 5000.00ක මාසික අවමයක් දක්වා ඇති බවත් එය අවම වසර දෙකක් හෝ උපරිම කාලය දරුවාට වයස අවුරුදු 18ක් වන තෙක් පවත්වාගෙන යෑමට හැකි බවත් ඔවුහු සඳහන් කළහ.

මිතුන් ජයවර්ධන