දරුවකු උපන් ගමන් හැඳුනුම් පත් අංකයකුත්

0
22

අලුත උපන් දරුවකු වෙනුවෙන් උප්පැන්න සහතිකයක් නිකුත් කරන අවස්ථාවේදීම එම දරුවා වෙනුවෙන් ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයක් නිකුත් කිරීම පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ (01දා) ආරම්භ කළේය.

ශ්‍රී  ලාංකික මවුපියන්ට දාව මෙරටදී උපදින දරුවන්ට එසේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

අදාළ දරුවන්ගේ වයස් සීමාව වසර 15ක් සම්පූර්ණ වීමෙන් පසුව උප්පැන්න සහතිකයේ සඳහන් හැඳුනුම්පත් අංකයට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබාගැනීමට එම දරුවන්ට හැකියාව ඇති බවද එම දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රකාශකයෙක් පැවැසීය.

පුද්ගලයකු උපතේ සිට මියයන තෙක්ම ඔවුන්ගේ තොරතුරු එකම අංකයක් ඔස්සේ ගබඩා කර තබාගැනීම මෙම වැඩපිළිවෙළේ අරමුණ වී ඇත.

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව හා රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ඊයේ (1දා) සිට මෙම වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කරනු ලැබීය.

කුමුදු උපුල් ශාන්ත