ත්‍රිත්ව, ශා.අන්තෝනි සහ මාරිස්ටෙලාට ඉනිමක ජයක්

0
15

ශ්‍රී  ලංකා ක්‍රිකට් අනුග්‍රහය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අවුරුදු 15න් පහළ අන්තර් පාසල් පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පැවැති තරගවලදී ඉනිමක ජයක් ලැබීමට මහනුවර ත්‍රිත්ව, කටුගස්තොට ශා.අන්තෝනි, මීගමුව මාරිස්ටෙලා විදුහල් සමත්වූහ.

 එහිදී ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට එරෙහිව මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සෙත්මික සෙනෙවිරත්න තුන් ඉරියව් දස්කම් දක්වා තිබේ.

තවද මීගමුව හරිස්චන්ද්‍ර ජාතික පාසලේ හංසක පෙරේරා සඳලංකාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට එරෙහිව පළමු ඉනිමේ කඩුලු 7ක් හා දෙවැනි ඉනිමේ කඩුලු 3ක් ලබාගෙන තිබිණි.

මෙම තරගවලදී කොළඹ නාලන්දා, කොළඹ ශාන්ත ජෝශප්, කොටහේන ශාන්ත බෙනඩික්ට්, ගම්පහ බණ්ඩාරනායක සහ මීගමුව හරිස්චන්ද්‍ර යන කණ්ඩායම් පළමු ඉනිමේ ජය වාර්තා කළහ. 

මහනුවර ත්‍රිත්ව  – ඉබ්බාගමුව මමවි

ඉබ්බාගමුව පළමු ඉනිම – 37 (සෙත්මික සෙනෙවිරත්න 7/8, අශ්වින් හේරත් 0/2), ත්‍රිත්ව පළමු ඉනිම – 88/2 (සෙත්මික සෙනෙවිරත්න 41), ඉබ්බාගමුව දෙවැනි ඉනිම – 12 (සෙත්මික සෙනෙවිරත්න 8/6, අශ්වින් හේරත් 1/3)

ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට ඉනිමක සහ ලකුණු 39ක ජයක්.

කටුගස්තොට ශාන්ත අන්තෝනි _ කුරුණෑගල ශාන්ත ආනා

ශාන්ත ආනා පළමු ඉනිම – 71 (නෙතුල් චන්ද්‍රසේන 32, කවීෂ පමුදිත 7/5), ශාන්ත අන්තෝනි පළමු ඉනිම – 168/5 (ස‍ෙ¼දව් අමරකෝන් 41, චනුක නෙත්සර 36/2, දේශාන් උඩමුල්ල 41/2), ශාන්ත ආනා දෙවැනි ඉනිම – 81 (රයන් ගේ‍රගරි 12/3, ඔකිත ප්‍රනාන්දු 20/2, සනුක කල්පන 20/2)

ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට ඉනිමක සහ ලකුණු 16ක ජයක්.

කොළඹ නාලන්දා-කොට්ටාව ධර්මපාල

ධර්මපාල පළමු ඉනිම – 109 (මෙතුක පෙරේරා 26/4, ඔසඳ පමුදිත 2/2, සනුග වත්තුහේවා 33/2), නාලන්දා පළමු ඉනිම – 167/3 (ඔමිත් රත්නායක 83)

කොළඹ ශාන්ත ජෝශප් – රාජගිරිය ජනාධිපති

ජනාධිපති පළමු ඉනිම – 151 (රන්මිත් දිනුවර 63, ප්‍රහස් පෙරේරා 42/5, සඳෙව් පෙරේරා 18/2, ශලින්ද්‍ර දිසානායක 25/2), ශාන්ත ජෝශප් පළමු ඉනිම – 187/5 (සෙනුජ දින්හස් 65, නදිල නෙත්මිත 50/2), ජනාධිපති දෙවැනි ඉනිම – 130/9 (රන්මිත් දිනුවර 31, ප්‍රහස් පෙරේරා 19/3, නුෂාන් පෙරේරා 25/3), ශාන්ත ජෝශප් දෙවැනි ඉනිම 31/3  (නදිල නෙත්මිත 21/2)

 ගම්පහ බණ්ඩාරනායක_රද්‍ෙදාළුව ශ්‍රී ප්‍රඥානන්ද

ශ්‍රී ප්‍රඥානන්ද පළමු ඉනිම – 134 (මොනිල බුද්දිජ 53, ලිතුක මන්තුල් 33/4, තේමිර සෙනෙවිරත්න 20/2), බණ්ඩාරනායක පළමු ඉනිම – 185 (දෙව්මිත් විජේවීර 37, සෙනුජ කමරාදිවෙල 35, අනුග චන්මිර 33, සංහිත් සහදෙව් 12/4, ට්‍රෙෂාන් අනුහස් 32/2), ශ්‍රී ප්‍රඥානන්ද දෙවැනි ඉනිම – 77/3 (මොනිල බුද්දිජ නොදැවී 50, දෙව්මිත් විජේවීර 9/2)

මීගමුව මාරිස්ටෙලා – මාරවිල ශාන්ත සර්වේෂස්

ශාන්ත ෂේවියර් පළමු ඉනිම – 71 (බිනාල් ප්‍රනාන්දු 29/4, අමීෂ ප්‍රනාන්දු 5/2), මාරිස්ටෙලා පළමු ඉනිම – 140/4 (ෂෙවින් හේවාවිතාරණ 77, මල්ෂාන් කොස්තා 20/2), ශාන්ත ෂේවියර් දෙවැනි ඉනිම 50 (බිනාල් ප්‍රනාන්දු 16/5, හිරුක පෙරේරා 6/3, අමීෂ ප්‍රනාන්දු 17/2)

මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයට ඉනිමක සහ ලකුණු 19ක ජයක්. 

මීගමුව හරිස්චන්ද්‍ර – සඳලංකාව මමවි

සඳලංකාව මමවි පළමු ඉනිම – 99 (දසුන් නෙත්සර 31, හංසක පෙරේරා 14/3, බිම්සර ගුණරත්න 25/3, යශ්මිත සමරවීර 26/3), හරිස්චන්ද්‍ර පළමු ඉනිම – 167/5 (බිම්සර ගුණරත්න 44, හංසක පෙරේරා 44, සසිරු නෙත්සුක 37/3), සඳලංකාව මමවි දෙවැනි ඉනිම – 111 (ඕෂධ අත්තනායක 30, හංසක පෙරේරා 48/7)

ඉෂාන් රශ්මිත