ඩීසල් මිල රු. 10කින් අඩු වෙයි

0
17

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඊයේ (01දා) රාත්‍රි 10.00 සිට බලපවත්වන පරිදි ලංකා සුදු ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කිරීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කොට ඇත.

ඒ අනුව ලංකා සුදු ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 430ක් ලෙස දැක්වේ. කෙසේ නමුත් සෙසු ඉන්ධන වර්ගයන්හි මිල සංශෝධනයක් නොවන බවද ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව නිවේදනය කරයි.

මීට සමගාමීව ලංකා ඉන්දීය ඔයිල් සමාගමද සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල පමණක් තෙල් සංස්ථා සංශෝධිත මිලට පහත දමා තිබේ. 

චාමර අමරසූරිය