කොළඹ තරු හෝටලයක බලෙන් සැපගත්ත අරගලකරුවන් සොයයි: CCTV දර්ශන පරික්ෂාවට

3
1688

කොළඹ තරු පන්ති හෝටලයක කාමර තුනක් බලහත්කාරයෙන් පරිහරණය කරමින් සිටි අරගලකරුවන් පිරිසක් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය පුළුල් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.

මෙම අරගලකරුවෝ ගාලු මුව‍ෙදාර විරෝධතාව ආරම්භයේ සිට ම බලහත්කාරයෙන් මෙම හෝටල් කාමර තුන පරිහරණය කර ඇතැයි කියති.

මේ වන විට මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති පොලිසිය අදාළ හෝටලයේ සවිකර ඇති සී.සී.ටී.වී. කැමරා දත්ත පරීක්ෂා කිරීමේ යෙදී ඇතැයි ද කියති.

මේ සම්බන්ධයෙන් හෝටල් කළමනාකාරිත්වයෙන් ද ප්‍රකාශයක් ගැනීමට නියමිත අතර අරගලකරුවන් මෙම හෝටල් පරිශ්‍රයේ කාමර බලහත්කාරයෙන් අත්පත් කර ගෙන කළ කී දේ සෙවීම ද මෙම විමර්ශනවල එක් අරමුණක් බව ද වාර්තා වේ.

සැකකරුවන් හඳුනාගැනීමෙන් පසු නීත්‍යනුකූලව කටයුතු කරනු ඇතැයි ද කියති.

3 COMMENTS

Comments are closed.