ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල අඩු වෙයි: අලුත් මිල ගැන ඉඟියක්

0
2173

ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල පහත දැමීමට බලාපොරොත්තු වන පවතින බව ලිට්‍රෝ සමාගම පවසයි.

එහි සභාපති මුදිත පීරිස් සඳහන් කළේ, ලෝක වෙළෙඳපොළේ ගෑස් මිල අනුව මෙරට ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ද අගෝස්තු 5 වන දා වන විට අනිවාර්යයෙන් ම පහත දැමීමට බලාපොරොත්තු වන බව ය.

ඒ බව සහතික කළ හැකි බව ඔහු අද (අගෝ: 1) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පැවසීය.

ගෑස් සඳහා ද මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වා දීමට හැකි වී ඇති බව ත් ඒ අනුව මෙම මිල පහත දැමීම සහතික කර ප්‍රකාශ කළ හැකි බව ත් පීරිස් මහතා සඳහන් කළේ ය.

ඔහු ඉඟි කළේ, පසුගිය දා වැඩි කළ මිලට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් ගෑස් මිල පහත දමන බව ය.

“අපි රු 50ක් විතර ප්‍රමාණයක් වගේ තමයි තමා වැඩි කළේ මිල. හැබැයි ඊට වඩා අනිවාර්යයෙන් ම ගොඩක් වැඩි මුදලක් තමයි අපි අඩු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.”