2016දී කොළඹ සරවියට දුන් කෝටි 18කට වෙච්ච දෙයක් නෑ

0
14

ශ්‍රී  ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළ තොරතුරු පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ගැනීමට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය 2016 වසරේදී රුපියල් දහඅට කෝටි අසූ දෙලක්ෂයක මුදලක් ගෙවා ඇතත් අද වනතුරත් එයට අදාළ කිසිදු විස්තරයක් අමාත්‍යාංශයට සපයා නැතැයි වාර්තා වේ.

මේ බව හෙළිව තිබෙන්නේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර, කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළ තොරතුරු පද්ධතියක් නොමැතිවීම බරපතළ අඩුවක් නිසා එවැන්නක් පිළියෙල කර ගැනීමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා ලෙසට අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන් අවස්ථාවේදීය.

අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් අමාත්‍යවරයාට දැනුම් දී තිබෙන්නේ එවැනි තොරතුරු පද්ධතියක් සකස් කිරීමට 2016 වසරේදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට රුපියල් 188,200,000ක මුදලක් ගෙවා තිබෙන බවත් එම මුදල් ගෙවා මේ වනවිට වසර හයකට ආසන්න කාලයක් ගෙවී ගොස් ඇතත් අදාළ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව විශ්වවිද්‍යාලය තොරතුරු පද්ධියක් ලබාදීමට කිසිදු පියවරක් ගෙන නැති බවයි.

මේ සම්බන්ධව එම විශ්වවිද්‍යාලයේ අදාළ අංශයට වහාම ලිඛිත දැනුම්දීමක් කර එම තොරතුරු පද්ධතිය ලබාදෙන ලෙසට ඉල්ලීමක් කරන ලෙස ඇමැතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ.

කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළ මෙවැනි තොරතුරු පද්ධතියක් නොමැතිවීම විශාල අඩුවක් බැවින් මේ පිළිබඳ දැඩි අවධානය යොමුකර එම තොරතුරු ලබාගැනීමට අවශ්‍ය පියවර කඩිනමින් ගන්නා ලෙසට ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් උපදෙස් දී ඇත.