විරැකියාවට විසඳුම් දෙන්න විශ්‍රාම යන වයස අඩු කරන්න

0
28

රාජ්‍ය  සේවයකයන් විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස් සීමාව අඩු කර රැකියා අපේක්ෂාවෙන් සිටින තරුණ පිරිසට රාජ්‍ය සේවයේ අවස්ථා ලබාදීම වැදගත් බව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජේ‍යෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ප්‍රියංග දුනුසිංහ පැවැසීය.

දැනට විශ්‍රාම වයස් සීමාව 65 ලෙස පවත්වාගෙන යෑමෙන් තුළ කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයට බාධා එල්ල වන බවත් එම වයස පිළිබඳව නැවත සලකා බලා යාවත්කාලීන කිරීම වැදගත් බවත් ජේ‍යෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයා සඳහන් කළේය.

ශ්‍රී  ලංකාවේ දැනට පවතින ආර්ථික අර්බුදය තුළ ඉදිරි වසර දෙකෙහි නව රැකියා ඇති කිරීම බරපතළ ගැටලුවක් වන බවත්, මේ වන විට රැකියා ලක්ෂ 20ක් පමණ අහිමිවීමේ තර්ජනයක් තිබෙන බවත් දුනුසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

දැනට රාජ්‍ය  සේවයේ සිටින මිලියන 1.5ට වැඩි පිරිස අය-වැයට විශාල බරක් වී තිබෙන බවත්, ඒ අනුව රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස නැවත සලකා බැලීම වැදගත් බවත් හෙතෙම කීය.

විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස 65 ලෙස පවත්වාගෙන යෑම කාලෝචිත නොවන බව පැවැසූ ජේ‍යෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයා, හ¾දුනාගත් ක්‍ෂේත්‍රවලට මූලිකත්වය දෙමින් වයස් සීමාව අඩු කිරීමට ප්‍රථමයෙන් පියවර ගතහැකි බව පෙන්වා දෙයි.

ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ඉහළ, වැඩි කාර්යක්ෂමතාවක් ඇති හ¾දුනාගත් ක්‍ෂේත්‍රවල  විශ්‍රාම වයස් සීමාව 65 ලෙස පවත්වාගෙන යෑම  ගැටලුවක් නොවන බවද ප්‍රියංග දුනුසිංහ පැවැසීය.

සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ විභාගවලින් පසුව සෑම වසරකම ලක්ෂ 08ක තරුණ පිරිසක් ශ්‍රී   ලංකා සමාජයට පිවිසෙන බවත් පවතින ආර්ථික යථාර්ථය තුළ මෙම සියලුදෙනාට රැකියා ලබාදීමට පෞද්ගලික අංශයට නොහැකි බවත් හෙතෙම සඳහන් කළේය.

විශ්‍රාම යන පිරිසෙන් පුරප්පාඩු වන රාජ්‍යට සේවයේ අවස්ථා සඳහා තරුණයන්ට අවස්ථාව ලබාදීමේ අවශ්‍යතාව පෙන්වා දුන් දුනුසිංහ මහතා, පවතින ආර්ථික අර්බුදය තුළ දැඩි පීඩනයකින් පසුවන තරුණයන් පිළිබඳව මීට වඩා සොයා බැලිය යුතු බවද ප්‍රකාශ කළේය.

අමිත් මධුරංග ගමගේ