පැය 24ට තෙල් හොරු 33ක් අල්ලයි

0
13

ගත් වූ පැය 24ක කාලය තුළ රට පුරා කළ වැටලීම්වලදී නීති විරෝධී ලෙස එක්රැස් කළ පෙට්රල් ලීටර් 1108ක්, ඩීසල් ලීටර් 1441ක් හා භූමිතෙල් ලීටර් 9ක් සමඟ සැකකරුවන් 33 දෙනකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. ඉකුත් 30 වැනිදා පෙරවරු 6.00 සිට මෙම වැටලීම් කර ඇති අතර මෙහිදී සමස්ත වැටලීම් 31ක් කර ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

නීතිවිරෝධී ඉන්ධන ජාවාරම වැළැක්වීමේ අරමුණින් මෙම මෙහෙයුම් කරන අතර මේ දක්වා කළ සමස්ත වැටලීම් 1220කදී සැකකරුවන් 1145ක් සමඟ පෙට්රල් ලීටර් 38029කට අධික තොගයක් ඩීසල් ලීටර් 123945 අධික තොගයක් හා බූමිතෙල් ලීටර් 19238කට අධික තොගයක් පොලිස් භාරයට ගෙන ඇත.

චාමර අමරසූරිය