පා සම්බාහන යන්ත්‍රයක සඟවා තුන්කෝටියක මත්පෙති එවලා

0
14

සම්බාහන යන්ත්‍රයක් (Foot Massager) මුවාවෙන් මෙරටට ගෙන්වන ලද දෙකෝටි අනූහත්ලක්ෂ තිස් දහසක වෙළෙඳපොළ වටිනාකමකින් යුත් ටෙනතෙටමින් නමැති මත්ද්‍රව්‍ය පෙති 2973ක් ශ්‍රී  ලංකා රේගුව විසින් සොයාගෙන තිබේ.

අදාළ සම්බාහන යන්ත්‍රයේ සඟවා මත්පෙති තොගය මෙරටට ගෙන්වා ඇති අතර රේගු නිලධාරීන් විසින් පරීක්ෂා කිරීමේදී අදාළ මත්ද්‍රව්‍ය තොගය රේගු නිලධාරීන්ට හමු වී ඇත.

මත්පෙති තොගය සූක්ෂම ලෙස එම යන්ත්‍රයේ සඟවා තිබී ඇති අතර සම්බාහන යන්ත්‍රය සහිත මත්ද්‍රව්‍ය පාර්සලය නෙදර්ලන්තයේ සිට තැපැල් මඟින් ගනේමුල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයකු විසින් අදාළ පාර්සලය ආනයනය කර ඇති බව රේගුව ප්‍රකාශ කරයි.

ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරු අංශයේ නිලධාරීන් විසින් එම පාර්සලය පරීක්ෂා කිරීමේදී මෙම ජාවාරම අල්ලා ගැනීමට හැකිව තිබේ.

රේගු නිලධාරීන්ට ඇති වූ සැකය මත එම යන්ත්‍රය ගලවා පරීක්ෂා කිරීමේදී ඒ තුළ ඉතා සූක්ෂම ලෙස සඟවා තිබූ මත් පෙති තොගය හමු වී තිබේ.

ඒ සම්බන්ධ මූලික විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීමෙන් පසුව වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු සඳහා මෙම මත්ද්‍රව්‍ය තොගය ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය වෙත භාරදුන් බව රේගුව  සඳහන් කරයි.

අමිල අබේරත්න