ඩොලර් හංගන අයට මහ බැංකුවෙන් බරපතළ අනතුරු ඇඟවීමක්

0
22

අපනයන ආදායම් ඇතුළු බැංකු පද්ධතිය හරහා රුපියල්වලට පරිවර්තනය නොකරන විදේශීය විනිමය සම්බන්ධයෙන් දැඩි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එලෙස ප්‍රකාශ කරන මහ බැංකුව නියමිත කාල සීමාව තුළ සියලුම අපනයන ආදායම මෙරටට ගෙන්වා ගන්නා ලෙස සහ ඉතිරි ඉපයීම් බැංකු පද්ධතිය හරහා රුපියල්වලට පරිවර්තනය කරන ලෙස වෙළෙඳ ප්‍රජාවට නියම කර ඇති බවද සඳහන් කරයි.

විනිමය ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් වන සියලුම රෙගුලාසි දැඩි ලෙස පිළිපදින ලෙසද මහ බැංකුව ප්‍රජාවට දැනුම් දෙනු ලබයි. විදේශ විනිමය ද්‍රවශීලතාවේ හිඟය ඉන්ධන ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ආනයන සැපයීමට බලපා ඇති බවද මහ බැංකුව අවධාරණය කරයි.

ඇතැම් වෙළෙඳපොළ පාර්ශ්වකරුවන් අපනයන ඉපයීම් රුපියල්වලට පරිවර්තනය නොකරන බවට හා ඊට අදාළ රෙගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුතු නොකරන බවට අවධානයට ලක්වී ඇති බවද මහ බැංකුව සඳහන් කරයි. එවැනි ක්‍රියාවන් අඛණ්ඩව ගියහොත් සියලුම පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වන සමසේ විඳ දරා ගැනීමේ සදාචාරාත්මක වගකීම යටපත් කරන බවද දුෂ්කර කාලවලදී රජයෙන් අපේක්ෂා කරන සහයෝගයද ජනතාවට අහිමි වන බවද මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

දරුණුතම ආර්ථක අර්බුදයකට මුහුණ දීම සඳහා ආර්ථිකයේ සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් සාධාරණ ලෙස ක්‍රියාකිරීමේ වැදගත්කමක් ඇති බවද මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

අමිල අබේරත්න