ජූනිි මාසයේ අපනයන ආදායම 20%කින් ඉහළට

0
15

මෙම (2022) වසරේ ජුනි මාසයේදී වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනයන ඉපැයීම් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1208.2ක් දක්වා සියයට 20කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

ශ්‍රී  ලංකා රේගුව නිකුත් කළ දත්ත අනුව එය අනාවරණය වන අතර ඇඟලුම් සහ රෙදි පිළි, රබර් සහ පොල් ආශි්‍රත නිෂ්පාදන, ආහාර පාන වර්ග, මුහුදු ආහාර අපනයනයන් ඉහළ යෑම තුළින් අපනයන ඉපයීම් එලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB) සඳහන් කරයි.

ඇඟලුම් සහ රෙදි පිළි අපනයනයෙන් වැඩිම අපනයන ආදායමක් උපයා ඇති අතර එක්සත් ජනපදයට, එංගලන්තයට ඇතුළු වෙනත් වෙළෙඳ පොළවලට අපනයනයන් සිදුකිරීමෙන් එලෙස ඉහළ අපනයන ආදායමක් උපයා ඇති බව ශ්‍රී  ලංකා රේගු දත්ත සඳහන් කරයි.  

අමිල අබේරත්න