කොළඹ තරු හෝටලයක බලෙන් සැපගත්ත අරගලකරුවන් සොයයි

0
41

කොළඹ තරු පන්ති හෝටලයක කාමර තුනක් බලහත්කාරයෙන් පරිහරණය කරමින් සිටි අරගලකරුවන් පිරිසක් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය පුළුල් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත. මෙම අරගලකරුවන් ගාලුමුව‍ෙදාර විරෝධතාව ආරම්භයේ සිටම බලහත්කාරයෙන් මෙම හෝටල් කාමර තුන පරිහරණය කර ඇතැයි කියති.

මේ වන විට මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති පොලිසිය අදාළ හෝටලයේ සවිකර ඇති සී.සී.ටී.වී. කැමරා දත්ත පරීක්ෂා කිරීමේ යෙදී ඇතැයිද කියති. මේ සම්බන්ධයෙන් හෝටල් කළමනාකාරිත්වයෙන්ද ප්‍රකාශයක් ගැනීමට නියමිත අතර අරගලකරුවන් මෙම හෝටල් පරිශ්‍රයේ කාමර බලහත්කාරයෙන් අත්පත් කර ගෙන කළ කී දේ සෙවීමද මෙම විමර්ශනවල එක් අරමුණක් බවද වාර්තා වේ. සැකකරුවන් හඳුනාගැනීමෙන් පසු නීත්‍යනුකූලව කටයුතු කරනු ඇතැයිද කියති.

කීර්ති මෙන්ඩිස්