තෙල් ජාවාරම්කාර බස්වලට රතු එළියක්

0
276

ලංගමයෙන් ඩීසල් ලබාගෙන ධාවනයෙන් ඉවත් වී ඉන්ධන ජාවාරමේ යෙදෙන පෞද්ගලික බස් රථවල ධාවන බලපත්‍ර අගෝ: 1 සිට අවලංගු කිරීමට කටයුතු කරන බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පැවසීය.

පෞද්ගලික බස් රථ දිගින් දිගට ම ලංගම මඟින් ඉන්ධන ලබාගෙන මගී ජනතාවට තම සේවාව ලබා නොදෙන බව පසුගිය දා අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ය.

දිනකට බස් රථ 5,000කට වැඩි සංඛ්‍යාවකට ඉන්ධන ලබාදෙන නමුත් එයින් මගී ජනතාවට සිය සේවය නිසි පරිදි සපයන්නේ බස් රථවලින් සියයට 70ක් බව ත් ඇමතිවරයා පැවසුවේ ය.

බස් රථ ලංගම ඩිපෝවලින් ලබාගන්නා ඉන්ධන වැඩි මිලට වෙනත් පාර්ශ්වලට අලෙවි කිරීම දිගින් දිගට ම සිදුකරන නමුත් තවමත් කිසිදු බස් රථයකට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කර නොමැති බව ත් ඔහු පැවැසීය.

එවැනි ක්‍රියා නතර කිරීමට ත්, එවන් අයථා ක්‍රියා සිදු කරන බස් රථවල මාර්ග බලපත්‍ර අවලංගු කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ත් අමාත්‍යවරයා විසින් අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත.