හෙට ඇරැඹෙන පාසල් සේවාව

0
9

ඉන්ධන ගැටලුවට විසඳුමක් ලෙස පාසල් දරුවන්ට හා ගුරුභවතුන්ට පාසල් වෙත යෑම සඳහා හෙට (01දා) දිනයේ සිට ‘පොදු පාසල් සේවා’ නමින් නව පෞද්ගලික බස් රථ සේවාවක්.  ආරම්භ කරන බව ජාතික ගමනාගමන කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය නිලාන් මිරැන්ඩා පැවැසීය.

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව හා බස්නාහිර පළාතේ මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය එක්ව මේ කටයුත්ත සඳහා පෞද්ගලික බස් රථ හතළිහක් (40) එක් කර තිබෙන බවත් එය නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස බස්නාහිර පළාත තුළ පමණක් ක්‍රියාත්මක කරන බවත් මිරැන්ඩා මහතා කීය.  මෙම බස් රථ පහසුවෙන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ‘පොදු පාසල් සේවා’ යන පුවරුව සවි කර තිබෙන බවත් බස් රථය ධාවනය ආරම්භ කරන ස්ථානය හා අවසන් නැවතුම පිළිබඳව එහි සඳහන් කර ඇති බවත් හෙතෙම කීය.

මෙම සේවාව සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පෞද්ගලික බස් රථවලින් බවත් මෙහිදී නියමිත බස් ගාස්තුව පමණක් අය කරනු ලබන බවත් ඔහු පැවැසීය.

පාසල් දරුවන් ගමන් ගන්නා බැවින් මෙම බස් රථ දැඩි නියාමනයක් හා අධීක්ෂණයක් යටතේ ධාවන කටයුතු සිදුකරන බවත් දරුවන්ගේ හා ගුරුවරුන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම ප්‍රධාන සාධකයක් බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවැසුවේය.

මිතුන් ජයවර්ධන