අසූ විය සපුරා දිවි ගමන නිමා කළ විප්ලවීය සගයා විජය ඩයස්

0
61

සමාජවාදී සමානතා පක්ෂයේ හිටපු ප්‍රධාන ලේකම් විජේ ඩයස් මහතා පසුගිය 27දා අභාවප්‍රාප්ත විය. මියයන විට 80 හැවිරිදි  වියේ පසුවූ විජේ ඩයස් 1968දී පිහිටුවන ලද විප්ලවවාදී කොමියුනිස්ට් සංගමයේ ආරම්භක සාමාජිකයකු විය.

ස්වකීය  ජීවිතය පූර්ණකාලීන දේශපාලනය සඳහා කැප කළ ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ වාමාංශික දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ ඉදිරි පෙළ ට්‍රොස්කිවාදියෙකි. නව දේශපාලන පරම්පරාවකට බුද්ධිමය දේශපාලන උත්තේජනය සැපයීම සඳහා ඔහු සිය ජීවිතය කැප කළේය. ලෝක දේශපාලනය පිළිබඳව නිරන්තර අවදියෙන් පසු වූ ඔහු ලෝක සමාජවාදී වෙබ් අඩවියෙහි ජාත්‍යන්තර කර්තෘ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙක්ද විය.

කීර්ති බාලසූරිය, මහාචාර්ය සුචරිත ගම්ලත්,  විජේ ඩයස් සහ මහාචාර්ය පියසීලී විජේගුණසිංහ විප්ලවවාදී කොමියුනිස්ට් සංගමයේ සමකාලීන වූ අතර  විජේ ඩයස්ගේ ප්‍රිය බිරිය වූ මහාචාර්ය පියසීලි විජේගුණසිංහ 2010දී අභාවප්‍රාප්ත වූවාය.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යයන අංශයේ හිටපු පීඨාධිපතිවරයා වූ ඇය මියගිය අවස්ථාවේ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ඇගේ මළගම වෙනුවෙන් එවන ලද මල් වඩම ආපසු හරවා යවන්නට තරම් විජේ ඩයස් දැඩි දේශපාලන මතධාරියකු විය. ස්වකීය දේශපාලන  ආස්ථානය මියෙන තුරා අත්නොහල විජේ ඩයස් විප්ලවවාදියාට ගෞරවාචාරය පළකරමු.

අසූ විය සපුරා දිවි ගමන නිමා කළ විප්ලවීය සගයා විජය ඩයස්

සමාජවාදී සමානතා පක්ෂයේ හිටපු ප්‍රධාන ලේකම් විජේ ඩයස් මහතා පසුගිය 27දා අභාවප්‍රාප්ත විය. මියයන විට 80 හැවිරිදි  වියේ පසුවූ විජේ ඩයස් 1968දී පිහිටුවන ලද විප්ලවවාදී කොමියුනිස්ට් සංගමයේ ආරම්භක සාමාජිකයකු විය.

ස්වකීය  ජීවිතය පූර්ණකාලීන දේශපාලනය සඳහා කැප කළ ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ වාමාංශික දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ ඉදිරි පෙළ ට්‍රොස්කිවාදියෙකි. නව දේශපාලන පරම්පරාවකට බුද්ධිමය දේශපාලන උත්තේජනය සැපයීම සඳහා ඔහු සිය ජීවිතය කැප කළේය. ලෝක දේශපාලනය පිළිබඳව නිරන්තර අවදියෙන් පසු වූ ඔහු ලෝක සමාජවාදී වෙබ් අඩවියෙහි ජාත්‍යන්තර කර්තෘ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙක්ද විය.

කීර්ති බාලසූරිය, මහාචාර්ය සුචරිත ගම්ලත්,  විජේ ඩයස් සහ මහාචාර්ය පියසීලී විජේගුණසිංහ විප්ලවවාදී කොමියුනිස්ට් සංගමයේ සමකාලීන වූ අතර  විජේ ඩයස්ගේ ප්‍රිය බිරිය වූ මහාචාර්ය පියසීලි විජේගුණසිංහ 2010දී අභාවප්‍රාප්ත වූවාය.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යයන අංශයේ හිටපු පීඨාධිපතිවරයා වූ ඇය මියගිය අවස්ථාවේ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ඇගේ මළගම වෙනුවෙන් එවන ලද මල් වඩම ආපසු හරවා යවන්නට තරම් විජේ ඩයස් දැඩි දේශපාලන මතධාරියකු විය. ස්වකීය දේශපාලන  ආස්ථානය මියෙන තුරා අත්නොහල විජේ ඩයස් විප්ලවවාදියාට ගෞරවාචාරය පළකරමු.