රාජ්‍ය වියදම් අවම වන අයුරින් රෝහල් කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න

0
86

පවතින සම්පත් හිඟය මත  රාජ්‍ය වියදම් අවම වන අයුරින්  රෝහල් කටයුතු පවත්වාගෙන යන්නැයි දකුණු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය චන්දිම සිරිතුංග එම පළාතේ සියලුම මූලික රෝහල්හි වෛද්‍ය අධිකාරිවරුන්ට ලිඛිතව දැනුම්දී තිබේ.

රෝහල් කටයුතු පවත්වාගෙන යෑමේදී වියදම් අවම වන ක්‍රමවේදයන් භාවිත කරන ලෙසත් ආයතනයේ කටයුතුවලට බාධාවක් නොවන පරිදි කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ට  සතියක විශේෂ නිවාඩු ලබාදෙන ලෙසත් පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා දක්වා ඇත.

ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන්හි පිහිටි  බළපිටිය, ඇල්පිටිය, උඩුගම, කඹුරුපිටිය, දෙණියාය, තංගල්ල, වලස්මුල්ල, තිස්සමහාරාමය යන මූලික රෝහල් ප්‍රධානීන්ට මෙම දැනුම්දීම සිදුකර තිබේ.

අනුගමනය කරන සියලු ක්‍රමවේදයන් රාජ්‍ය  වියදම් අවම වන ලෙස පවත්වාගෙන යෑම ආයතන ප්‍රධානියාගේ/අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ හා අංශ ප්‍රධානියාගේ පෞද්ගලික වගකීමක් බවත් ඒ සඳහා සියලු නිලධාරීන් බැඳී සිටින බවත් චන්දිම සිරිතුංග අවධාරණය කරයි.

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සේවයට කැඳවීම ඇතුළු අනෙකුත් උපදෙස් ලබාදීම්දී සේවාවන් අඩාල නොවන පරිදි කටයුතු කරන ලෙසත් ගෙවන දීමනාව, සාමාන්‍ය අගය ගණනය කර ගෙවීම් කළමනාකරණය කර ගන්නා ලෙසත් සිරිතුංග මහතා සඳහන් කරයි.

ගෙවීම් පිළිබඳ විස්තරාත්මක සටහන් තබා ගන්නා ලෙසත්, සෑම මසකම පස්වන දිනට පෙර මාසික සාරාංශයක් තමා වෙත ලබා දෙන ලෙසත් හෙතෙම දන්වා තිබේ.

කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් පසුගිය මාස හය තුළ වැටුපකට අතිරේකව සිදුකරන ලද අතිකාල දීමනා, අමතර සේවා දීමනා, නිවාඩු දින වැටුප් හා නිදර්ශන දීමනාවන්හි එකතුවෙහි මාසික සාමාන්‍ය අගය නොඉක්මවන පරිදි සේවා මුරයන් සකස් කරන ලෙසද පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා මූලික රෝහල් ප්‍රධානීන්ගේ අවධානයට ලක් කර තිබේ.

අමිත් මධුරංග ගමගේ