යල කන්නයේ යූරියා පොහොරවලින් සියයට අනූවක් දැනටමත් බෙදා අවසන්

0
31

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන්ට යල කන්නයේ වී වගාවට අවශ්‍ය යූරියා පොහොර ප්‍රමාණයෙන් සියයට 90ක් ඉක්මවන ප්‍රමාණයක් මේ වනවිට බෙදා දී අවසන් බව පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය කියයි. මෙවර යල කන්නයේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ වී වගා කර ඇති කුඹුරු බිම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 62,000ක් පමණ වන අතර එයට නියමිත යූරියා පොහොර ප්‍රමාණය මෙටි්‍රක් ටොන් 6,203ක් බවද පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඩබ්ලිව්.ඒ. ධර්මසිරි මහතා පැවැසීය.

එයින් මෙටි්‍රක් ටොන් 5,617ක් මේ වනවිට බෙදාදීමට හැකි වූ බවත් ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය, ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, ලක් පොහොර සමාගම සහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි සංවිධාන එක්ව මෙය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ බවද ඒ මහතා කීය. මේ අතර දිස්ත්‍රික්කයේ වී වගාවට අවශ්‍ය කාබනික ඝන පොහොර ප්‍රමාණයෙන් සියයට 94ක් පමණද එයට සාපේක්ෂව යන දියර පොහොරද මේ වනවිට බෙදා දී අවසන් යැයිද දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා පැවැසීය.

මෙවර යල කන්නයේ වී වගාවෙන් අපේක්ෂිත අන්දමේ සාර්ථක අස්වැන්නක් ගොවීන්ට ලබාගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි තමා විශ්වාස කරන බව පැවැසූ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ගනු ලබන තීරණ තීන්දු අනුව ඉදිරි මාස් කන්නයේ ගොවි ජනතාවට අවශ්‍ය රසායනික පොහොර කඩිනමින් ලබාදීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සූදානමින් සිටින බවද කීය. මේ අතර පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මැද කන්නයේ වී වගා කර ඇති ගොවීන්ගේ වී අස්වනු නෙළීමේ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන ඔවුන්ට ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවද ප්‍රකාශ කළේය.

පොළොන්නරුව – අනුරාධ විශ්වනාත්