මහනුවර ඇසළ පෙරහරේ සිවු දේවාලයන්හි කප් සිටුවීම අද

0
10

මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී  දළදා මාලිගාවේ වාර්ෂික ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යයේ සිවු මහ දේවාල කප් සිටුවීමේ චාරිත්‍රය අද (29දා) සිදුකිරීමට නියමිතය.

පුරාණ චාරිත්‍ර හා ආගමික වතාවත් අනුව නාථ, විෂ්ණු, කතරගම හා පත්තිනි දේවාලයන්හි කප් සිටුවීමෙන් අනතුරුව අගෝස්තු 01 වැනි දින දක්වා සිවු මහා දේවාල අභ්‍යන්තර පෙරහර පැවැත්වේ.

ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යය පළමු කුඹල් පෙරහර අගෝස්තු 02 වැනි දින ආරම්භ වන අතර අවසන් කුඹල් පෙරහර 06 දින වීදි සංචාරය කිරීමට නියමිතය. ප්‍රථම රන්දෝලි පෙරහර 07 වැනි දින පැවැත්වෙන අතර අවසන් මහා රන්දෝලි පෙරහර 11 දින වීදි සංචාරය කොට 12 වැනි දින දවල් පෙරහර වීදි සංචාරය කිරීමෙන් අනතුරුව පෙරහර මංගල්‍යය අවසන් වේ.

මහනුවර – කේ.එල්. සුරවීර