පොලිස් ස්ථානමාරු පාටිවලට මුදල් එකතු කිරීමට තහංචියක්

0
24

රාජ්‍ය නිවේදිත පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් අවස්ථාවලදී උත්සව පැවැත්වීම සඳහා පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් මුදල් එකතු කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් බව පොලිස්පතිවරයා සියලුම පොලිස් නිලධාරීන් වෙත දැනුම් දීමක් කර ඇත.

ස්ථාන මාරු ලබා යන උසස් නිලධාරීන්ට එම සමුගැනීම වෙනුවෙන් උත්සව පැවැත්වීම සඳහා සහ ත්‍යාග මුදල් ලබාදීම සඳහා පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් විශාල වශයෙන් මුදල් එකතු කිරීමට කටයුතු කරන බවට මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වෙත ලැබී ඇති තොරතුරු මත පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා මෙම දැනුම්දීම කර තිබේ.

එමෙන්ම මෙවැනි සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශය වෙත පැමිණිලි ලැබුණහොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් නිසි පියවර ගැනීමට සිදුවන බවද පොලිස්පතිවරයා වැඩිදුරටත් දන්වා ඇත.

ආයතන සංග්‍රහයේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ XLVII පරිච්ඡේදයේ මේ බව සඳහන් කර ඇතැයි පොලිස්පතිවරයා පෙන්වා දී තිබේ.

ඒ අනුව උසස් නිලධාරීන්ට ස්තුති ප්‍රදානය කිරීම සහ තෑගි බෝග පිරිනැමීම පිණිස අවශ්‍ය වියදම් දැරීමටත් අලුත් අවුරුදු සමය, නත්තල් සමය සහ වෙනත් අවස්ථාවන්හිදී නිලධාරීන්ට බෙදාදීම සඳහා හෝ මුදල් එකතු කිරීමද ආධාර පත්‍ර සංසරණය කිරීමද සපුරා තහනම් බව පොලිස්පතිවරයා පෙන්වා දී ඇත. රාජ්‍ය නිවේදිත පොලිස් නිලධාරියකු හෝ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයකු සිය වසම්වලින් වෙනත් ප්‍රදේශවලට ස්ථාන මාරුවීම් ලැබ හෝ උසස්වීම් ලැබ පිටව යෑමේදී ඇතැම් නිලධාරීන් එම පොලිස් වසම්වල රාජකාරි කරන නිලධාරීන්ගෙන් මුදල් එකතු කොට නික්ම යන නිලධාරියා සතුටට පත් කිරීම කාලයක් තිස්සේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව තුළ දක්නට ලැබුණු සිද්ධියකි. සමහරක් උසස් නිලධාරීන් පහළ නිලධාරීන් දැනුවත් නොකොටද සිය වැටුපෙන් එම මුදල් අඩු කර ලබාගන්නා බවද හෙළි වී තිබිණි. පොලිස්පතිවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් සිය අවධානය යොමු කර ඇත්තේ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් යොමු කරන ලද ලිපියකට අනුවය.

කීර්ති මෙන්ඩිස්