පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සැසිවාරය අවසන් කරයි

0
45

නව වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සැසිවාරය ඊයේ (28දා)  මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වාර අවසාන කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ඊට  අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන ලදි.

වාර අවසාන කරන ලද ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ  ජනපතිවරයා විසින්  උත්සවාකාරයෙන් නැවත පාර්ලිමේන්තුව විවෘත කෙරෙන්නේ ලබන අගෝස්තු මස 3 වැනිදා බදාදා වන අතර අනතුරුව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සිය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ඉදිරිපත්  කිරීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තුව  වාර අවසාන කිරීමත් සමඟම එහි කෝප්, කෝපා ඇතුළු කමිටු 50කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අහෝසි වේ.

අනුරාධා හේරත් සඳුනි ගමාරච්චි