නැඟෙනහිර සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ගේ අතිකාල හා නිවාඩු දීමනා මාස තුනකට ගෙවන්න අනුමැතිය

0
26

නැඟෙනහිර පළාතේ සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ගේ අතිකාල දීමනා හා නිවාඩු දින දීමනා මාස තුනක කාලයක් සඳහා ගෙවීමට පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ඒ.ආර්.එම්. තවුෆික් අනුමැතිය දී තිබේ.

අම්පාර, කල්මුණේ, මඩකළපුව හා ත්‍රිකුණාමලය සෞඛ්‍ය සේවා කොට්ඨාසවල පිහිටි රෝහල් ප්‍රධානීන්ට මෙම තීරණය ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත.

රෝහල් සේවයේ නියුතු හෙද නිලධාරීන් සඳහා පමණක් නොව සේවා මුර ක්‍රමය අනුව මාසයක් තුළ සේවය කරන සියලුම නිවාඩු දින දීමනා සඳහා හිමිකම් කියන සේවකයන්ට ගෙවීම් කරන ලෙසද පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා දන්වා තිබේ. නැඟෙනහිර පළාතේ හෙද නිලධාරීන්ගේ අතිකාල දීමනා හා නිවාඩු දින දීමනා කප්පාදු කර තිබීම සම්බන්ධව රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමය පසුගිය 25 වැනිදා එම පළාත තුළ වැඩ වර්ජනයකද නිරත විය. විස¾දුමක් නොලැබුණහොත් අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් දක්වා එම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන යන බවට රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමය පළාත් සෞඛ්‍ය ප්‍රධානීන්ට දැනුම්දී තිබිණි.

නැඟෙනහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා ඇතුළු එම පළාතේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සමඟ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමය කළ සාකච්ඡාවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මාස තුනක කාලයක් සඳහා දීමනා දීමට එකඟතාව ලැබී ඇත. ඒ අනුව වැඩ වර්ජනය නතර කිරීමට රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබේ.

අමිත් මධුරංග ගමගේ