තෙල් නැතිව මඩකළපුවේ වී අස්වැන්න විනාශ වීමේ අවදානමක

0
20

ඉන්ධන අර්බුදය නිසා මඩකළපුව වී අස්වැන්නෙන් සියයට හැත්තෑවක් විනාශ වීමේ අවදානමක් ඇතැයි ජාතික ගොවිජන එකමුතුවේ සභාපති අනුරාධ තෙන්නකෝන් ‘මව්බිම’ට පැවැසීය.

මෙවර යල කන්නයේ අස්වනු නෙළීම සඳහා මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්ධන අවශ්‍යතාව දළ වශයෙන් ලීටර් පන්ලක්ෂයක් පමණ වන බවත් මෙතෙක් ඒ සඳහා කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොමැති වීම නිසාවෙන් වී අස්වැන්න සියයට හැත්තෑවක් පමණ විනාශ වීමේ තර්ජනයක් පවතින බවත් සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

මේ සඳහා අදාළ විෂය භාර ඇමැතිවරයා වහාම මැදිහත් වී අස්වනු නෙළීම සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබාදීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් මඩකළපුව දිස්ත්‍රික් ගොවිජන සහකාර කොමසාරිස්වරයා දැනටමත් අවශ්‍ය ඉන්ධන ප්‍රමාණය ගණනය කර ඇති බවත් ඔහු කීය.

නිර්මාණි ගුණරත්න