ගාල්ලේ ෂෙඩ් දෙකක අමුතු නීති

0
198

ගාල්ල නාකියාදෙණිය හා යක්කලමුල්ල ප්‍රදේශයේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් දෙකක ‘ගමේ පෝලිම්’ ලෙස අලුත් පෝලිමකට තෙල් ලබාදෙන බවත් මේ හේතුවෙන් තමන්ට විශාල අසාධාරණයක් වෙන බවත් ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

ගමේ කියමින් පැමිණෙන සුළු පිරිසක් මෙසේ අලුත් පෝලිම් හදාගනිමින් ඉන්ධන ලබාගන්නා නිසා දින දෙක තුනක් නිදි මරාගෙන පෝලිමේ සිටින ගමේ අයටම ඉන්ධන නැතිව හිස් අතින් යෑමට සිදුවන බවට ඔවුහු චෝදනා කරති.

දිනපතා අලුතින් පෝලිම් හදාගනිමින් සුළු පිරිසක් තෙල් ගන්නා බැවින් අග අංක අනුව පෝලිම් සැදී ඉන්න පිරිස තෙල් ගැනීමට පෙර ඉන්ධනහලේ තෙල් අවසන්වීම නිසා ඔවුන්ට පෙර දිනය තෙක් නිදි මරාගෙන සිටීමට සිදුව ඇත. පසු දිනයේ එදිනට අදාළ අංක බව කියමින් තවත් පිරිසක් අලුතින් පෝලිම් හදාගැනීම නිසා මෙම ගැටලුව දිනපතාම උග්‍ර වෙමින් තිබේ.

තවද රජය විසින් වාහනවලට ලබා දිය යුතු තෙල් ප්‍රමාණය දක්වා තිබුණද මෙම ඉන්ධනහල්වලින් ඇතැම් වාහන සඳහා ‘ෆුල් ටෑන්ක්’ තෙල් දෙන බවටද චෝදනා එල්ල වේ. ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ එක නීතියක් යටතේ සියලුදෙනාට සාධාරණව තෙල් ලබාගැනීමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කරදෙන ලෙසයි.