අරගලය ඉල්ලුවේ බටලන්ද සිස්ටම් නොවේ

0
40

තියෙන නීතිය ප්‍රමාණවත් නෑ කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න අයට කියන්න බැහැ. රනිල් මහත්තයා මැයි 9 ප්‍රකාශයක් කරනවා මැයි 9 කියන්නේ අරගලය ඉතා ශීඝ්‍ර ලෙස වර්ධනය වුණු කාලයක්.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ ප්‍රහාරය හෙළා දකිනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ගෝල්ෆේස් පිටියේ අරගලය අවසන් වී තිබුණු වෙලාවක එතැන නිදාගෙන හිටපු මිනිසුන්ට ගහනවා.

එයා එදා කියනවා මුළු ආණ්ඩුවටම ඉල්ලා අස්වෙන්න කියලා. එහෙම කියපු රනිල් මහත්තයා අද හදිසි නීතියක් ගේනවා. මේක හරි මතභේදාත්මක තත්ත්වයක්.

මේවා දෙබිඩි කතා. ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා උත්සන්න වුණු කාලයේ රනිල් මහත්තයාට හදිසි නීතිය එපා. දැන් ඕනෑ. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා මේවා කියන්නේ තමන්ගෙ කටින්මද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා.

අරගලය ඉල්ලුවේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක්. එය බටලන්ද සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් නෙමේ.  මොනයම් ආකාරයක හෝ ප්‍රචණ්ඩත්වයකට අපි විරුද්ධයි.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය